Nocą do Częstochowy

W nocy z 21 na 22 kwietnia, czyli z soboty na niedzielę odbyła się kolejna Nocna Pielgrzymka z Piekar Śląskich na Jasną Górę. Ponad 130 śmiałków postanowiło podjąć wyzwanie, jakie niesie ze sobą sześćdziesięciokilometrowy dystans do pokonania za jednym zamachem. Główną intencję pielgrzymki stanowiła modlitwa za braci chrześcijan prześladowanych w Nigerii. Wszystko rozpoczęło się Eucharystią w piekarskiej bazylice, gdzie piechurom towarzyszyła figura św. Jakuba, patrona pielgrzymów, którą Bractwo Jakubowe specjalnie na tę okazję przywiozło z Simoradza. Po Mszy Świętej, pielgrzymów na Rajskim Placu uroczyście pobłogosławił na drogę ks. proboszcz Władysław Nieszporek.
Wśród pielgrzymów błyskawicznie zawiązała się wspólnota. Czas wędrowania stanowił dobrą okazję do pojednania się z Bogiem, medytacji i pogłębionej modlitwy. Po ponad piętnastu godzinach pielgrzymi dotarli do Doliny Miłosierdzia, a chwilę później na Jasną Górę, gdzie pokłonili się Królowej Polski i uczestniczyli we Mszy Świętej.
Nocna pielgrzymka to nasza oddolna inicjatywa, którą realizujemy przy współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów oraz Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego.

Reportaż Marcina
Materiał ks. Andrzeja

Fanpage eventu: http://www.facebook.com/Naprzekor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *